който търси - намира


общо обяви : 14196


начало условия публикувай моите обяви реклама помощ
стартирайте с AD-BG   

Начало » Работа предлага » Офис администрация » : цяла България

» Експерт по създаване на сътрудничества и интернацион : НКМО... - София : 2017-11-22 20:15:00
Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0023-С01 с наименование „Развитие на Национален клъстер за модни облекла ООД по Компонент 1 и 2 на процедурата „Развитие на клъстери в България”“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, «Национален клъстер за модни облекла» ООД търси да назначи Експерт по създаване на сътрудничества и интернационализация. Основни изисквания: Експертът по създаване на сътрудничества и интернационализация трябва да бъде със задълбочени познания по международна търговия, да е способен да идентифицира и развие потенциални бизнес контакти и сътрудничества със сродни организации извън България. Експертът ще направлява и управлява целия процес по намиране на международни контрагенти, договориране, ценообразуване, логистика и експедиция на продукцията на клъстера и на неговите членове към и от чуждестранни партньори. Други изисквания: • подходящо висше образование; • умения за водене на преговори и презентации; • реален външнотърговски опит ще се счита за предимство; • отлично ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо; • ползване на втори чужд език ще се счита за предимство; • познаване на международните търговски закони и споразумения, митническите закони и разпоредби в различни страни; • предприемчивост, бизнес усет и умения да открива и експлоатира нови пазарни възможности. Основни задължения: • проучване на особеностите на целевите международни пазари; • установяване на връзки, поддържане на кореспонденция, изготвяне на сравнителни анализи, изготвяне на предложения за сключване на договори и подготвяне на основните им клаузи; • осигуряване на ефективна и взаимна допълняемост с тази на търговския директор на клъстера; • пряко участие в изграждането и поддържането на актуална база данни за чуждестранните партньори и контрагенти на клъстера. Заетостта на експерта по създаване на сътрудничества и интернационализация ще бъде през целия период на изпълнение на проекта – 18 месеца, като се предвижда да бъде ангажиран на непълен работен ден (4 часа). Кандидатстването се извършва по електронната поща на следния адрес: info@klasterbgfashion.com чрез изпращане на следните документи: 1. Автобиография. 2. Документи, доказващи опит и квалификация в съответната област. 3. Референции от трета страна (по желание). Срок за представяне на кандидатури: 27/11/2017г. ...
лице за контакти :
 • Николай Узунов
 • фирма : НКМО
  www : www.klasterbgfashion.com
  телефон: 0886175320
  град : София, 1000
  КОД за пълен достъп [?]

  Направете

  ТОП обява

  и визуализирайте цялата контактна информация

  2.40лв

  или чрез 1 SMS

  със съдържание

  ADBG 237841

  на номер

  2225

  Ще позиционира обявата най-отгоре сред Топ обявите и ще я остави там неограничен период до изместването от други обяви
  За абонати на Мтел, Глобул и Виваком .
  Цена на 1 SMS – 2,40 лв. с ДДС

  При проблем с обявата

  ползвайте този линк


  Връзки

  Избрани сайтове Експерт

 • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

 • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...

 • e-mail:
  парола:  Чужбина  Сезонна  Дистрибуторство  Програмисти  Хардуер  Юристи  Икономика и финанси  Компютри/технологии  Преподаватели  Туризъм/Хотелиерство  Недвижими имоти  Медицина/Фармация  Офис администрация  Инженери  Реклама/PR  Маркетинг/продажби  Фризьорство/Козметика  Шофьори/автомонтьори  Общи работници  Почасова  Надомна и интернет  Дистрибуторство  Програмисти  Хардуер  Юристи  Икономика и Финанси  Компютри/технологии  Преподаватели  Туризъм/Хотелиерство  Търговия/Снабдяване  Медицина/Фармация  Офис администрация  Инженери  Реклама/PR  Маркетинг/продажби  Фризьорство/Козметика  Шофьори/автомонтьори  Общи работници  Почасова  Бизнес / Надомна  Строителство  Програмисти  Недвижими имоти  Производство  Производство  Сезонна  Строителство  Търговия/Снабдяване  
  Код за пълен достъп до тази рубрика
  можете да получите на мобилният си телефон изпращайки SMS със съдържание
  ADBG Rab
  на кратък номер
  2225
   

  Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0023-С01 с наименование „Развитие на Нацио...

  © 1999-2018 Maksoft